Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Nordsjællands Juniorkor

Nordsjællands Juniorkor er for piger og drenge fra 3. - 5. klasse, der ønsker at lære at synge og optræde sammen med andre. Det kræver ingen forkundskaber at deltage i Juniorkoret, og du behøver ikke at have sunget i Børnekoret for at deltage.

I Juniorkoret lærer du:

  • at synge rent sammen med andre
  • at udvikle sin stemme på en sund og udfordrende måde
  • node- og rytmelære samt solfege-sang
  • at følge en dirigent
  • flerstemmig sang
  • blandet repertoire af både klassisk/rytmisk, kirkelig/verdslig musik.

Vi oplever i øjeblikket stor søgning til Juniorkoret. I dag er vi 25 sangere i Juniorkoret, men der er plads til mange flere.

Juniorkoret optræder ved børne- og familiegudstjenester i provstiets kirker i forbindelse med fx Halloween, julekoncerter, forårskoncerter og sommerkoncerter. Koret synger også i Tivoli til Børnekorenes Dag hvert år.

Et springbræt til flere kor

Fra 6. klasse kan man søge ind i Nordsjællands Ungdomskor, som er en overbygning til Nordsjællands Juniorkor. Hertil er der en lille optagelsesprøve. Læs mere om Nordsjællands Ungdomskor.

Fra 8. klasse, eller når man når det rette niveau, kan man søge optagelse i Fredensborg Slotskirkes Pigekor, hvis man har lyst til det. Læs mere om Fredensborg Slotskirkes Pigekor  eller check Pigekorets facebook.

De smukke stemmer fra Juniorkoret

Tilmeld til Juniorkoret

Nye og nuværende sangere: Benyt link nedenfor og indsend jeres tilmelding til nu!

Deltagelse i korets aktiviteter er gratis, men der opkræves et årligt tilmeldingsgebyr på kr. 400 til dækning af administrationsomkostninger. Tilmelding er obligatorisk og skal foretages hvert år og gælder for hele sæsonen (august - juni).

Første korprøve er torsdag, den 19. august 2021. Vi glæder os til at se jer!

Tilmeld og betal her!

Korleder Nordsjællands Juniorkor og Ungdomskor

Nordsjællands Korskole leder Cille Buch underviserNordsjællands Korskole ledes af Cille Buch, som selv varetager opgaven som daglig korleder for Nordsjællands Juniorkor og Nordsjællands Ungdomskor. Derudover er hun dirigent for Fredensborg Slotskirkes Pigekor, som har et tæt samarbejde med Korskolen omkring talentudvikling.

Cille Buch er solistuddannet operasanger og sangpædagog fra Det Kongelige Danske Musik-konservatorium i 2011. Hun arbejder som sangunderviser og coach for andre dirigenter og kor, men kan også selv opleves i operaproduktioner og koncerter rundt omkring i Danmark.

I alle Cilles kor er fokus, at det skal være trygt og sjovt at gå til kor, men der stilles også krav til koncentration og mødedisciplin. Alle fire værdier, som er vigtige, både når man skal optræde for hinanden og et publikum.

Som underviser arbejder Cille meget kropsligt og har den holdning, at man først lærer sin stemme at kende ved at afprøve dens grænser og turde slippe den fri. Hun siger: ”Mange børn tror fejlagtigt, at man skal ”pusse-nusse-synge”, når man synger i kor. Det mener jeg ikke. At synge i kor kræver disciplin og kontrol, men det kræver også vildskab, mod og tillid. Tillid til, at det er OK at synge forkert, at stemmen er smuk nok, og at man er god nok til at bruge sine ører og fortælle fede historier med musik. Det er mit job at give både børn og unge den tillid og mod. Et job jeg ELSKER!!”

Udover sine roller i Nordsjællands Korskole er Cille stemmeansvarlig sangpædagog for DR Pigekoret og medejer af musikteateret SaltoMortale, der producerer klassiske musikforestillinger for børn.

 

Cille Buch
Telefon: 6029 3860

fredensborgkor@hotmail.com

Nordsjællands Juniorkor – lidt om det praktiske

Øvetidspunkt og sted

Hørsholm Sognegård, Barakstien 2, Hørsholm - Torsdage kl. 16.30 - 18.00.

I Sognegården har vi rigtig gode, store og smukke forhold at øve os i. Ved hver korprøve serveres der serveres saft, snack og frugt i pausen.

Vigtige datoer

Alle datoer – både for korprøver og koncerter - vil i god tid og løbende blive opdateret i programmet Holdsport, således at forældre altid kan holde sig orienteret og planlægge herefter.

Mødepligt

Når man synger i Nordsjællands Juniorkor er der mødepligt til såvel korprøver som koncerter/optrædener, og alle bedes møde i så god tid, at man er klar, når prøven begynder. Vi anbefaler, at alle vores juniorsangere har spist et let måltid mad forinden.

Mød gerne op 10 minutter før korprøven, så børn (og forældre) når at lære hinanden lidt at kende og være lidt sammen inden. Det skaber nye venskaber og giver i sidste ende et behageligt læringsmiljø.

Afbud og sygdom

Eventuelle afbud til korets aktiviteter skal gives i så god tid som muligt og kan normalt kun gives af barnets forældre til korlederen via mail, sms eller pr. telefon. Det er derfor ikke muligt at sende et afbud via et andet kormedlem.

Udmeldelse

Udmeldelse sker automatisk ved sæsonafslutning, og tilmelding skal fornys ved næste sæson. Udmeldelsen midt i sæsonen skal ske skriftligt pr. mail eller brev fra én af sangerens forældre og kan ikke ske pr. sms.

Korlederen kan træffe beslutning om at udmelde et medlem, hvis vedkommende ikke møder til korprøver og optrædener eller forstyrrer undervisningen for de andre sangere.

Fotografering og videooptagelser

Når du tilmelder dit barn, bliver du bedt om at acceptere, at Nordsjællands Korskole må fotografere og videooptage dit barn.

Optagelserne bruges både som korledernes arbejdsredskab ifm den pædagiske og musiske forberedelse/evaluering og eksternt til udbredelse af korskolens arbejde, så flere får lyst til at synge med os. Optagelserne kan finde sted, når som helst – dvs. uden varsel.

Det ligger i korskolens ”dna”, at vi optræder enten ved (fysiske) koncerter – eller virtuelt. Når man tilmelder sig til kor, regner vi med, at dit barn har både lyst - og lov - til det.

Nordsjællands Korskole er naturligvis indstillet på at tage individuelle hensyn i særlige tilfælde, hvor en familie har politibeskyttelse e.lign.

Korskolens facebook

Gå endelig ind og FØLG, DEL, LIKE og KOMMENTER Korskolens løbende aktiviteter og historier på vores facebook-side: Nordsjællands Korskole. Hvis I har taget et supergodt foto fra et arrangement eller korprøve, send det til  producent@nordsjællandskorskole.dk.