Folkekirkens Skoletjeneste Fredensborg - Helsingør

Folkekirkens Skoletjeneste i Helsingør og Fredensborg provstier er resultatet af et samarbejde mellem provstiernes sogne og disse sognes samarbejde med Center for Dag- og Skole i Helsingør Kommune og Børne- og Ungeforvaltningerne i Fredensborg og Hørsholm kommuner samt Uddannelseshuset i Helsingør Kommune. Bestyrelsen består af præster og menighedsråds medlemmer fra forskellige kirker i de to provstier.

Alle bestyrelsesmedlemmer er samtidig medlem af repræsentantskabet, der består af en præst og et menighedsrådsmedlem fra alle kirker i de to provstier.

Under bestyrelsen er der nedsat et skoletjenesteudvalg med repræsentation fra såvel skoleforvaltningerne, skolelederne, lærerne og kirkerne i de tre kommuner og to provstier.

Den daglige drift af Folkekirkens Skoletjenestes arbejde varetages af de to medarbejdere: Birgitte Kjær Mikkelsen og John Rydahl.

Læs mere på fs-fh.dk