Fredensborg Provsti

Velkommen til Fredensborg Provsti, der omfatter seks sogne, nemlig Asminderød-Grønholt Sogn, Humlebæk Sogn, Hørsholm Sogn, Karlebo Sogn, Kokkedan Sogn og Rungsted Sogn. Provstikontoret ligger i Rungsted ved siden af kirken.

Provstiets målsætning

Vision om at samarbejde om så meget som muligt, for at kunne drive provstiet så rentabelt som muligt.

At skabe de bedst mulige økonomiske rammer for evangeliets forkyndelse i provstiets sogne.

Provstiets geografi og nøgletal

Fredensborg Provsti omfatter seks sogne, Asminderød-Grønholt Sogn, Humlebæk Sogn, Hørsholm Sogn, Karlebo Sogn, Kokkedal Sogn og Rungsted Sogn. Sognene betjener i alt ti kirker. Sammenlagt bor vi ca. 65.000 mennesker i provstiet, hvoraf ca. 46.000 er medlem af folkekirken. 

Provstiets og sognenes økonomi

Provstiets ledelse

Provsten

Provsten er en tilsynsmyndighed med provstiets præster og er sammen med provstiudvalget tilsynsmyndighed med menighedsrådene. Tilsyn kan her bedst forstås som en myndighed, der skal vejlede og rådgive og se til, at menighedsrådenes beslutninger og forvaltning er i overensstemmelse med gældende lovgivning. På samme måde skal provsten vejlede og rådgive sine kolleger, præsterne og se til, at de i deres forkyndelse og forvaltning af præsteembederne følger kirkens bekendelse og gældende lovgivning. Kontakt provsten.

Provstiudvalget

Provstiudvalgets opgaver er beskrevet i Bekendtgørelse om provstiudvalgenes virksomhed og i Lov om folkekirkens økonomi . Hovedpunkterne er, at provstiudvalget godkender kirke- og præstegårds-kassernes regnskaber efter foretagen uvildig revision af provstirevisor og godkender kirke- og præstegårdskassernes budgetter.  Læs mere om provstiudvalget og dets opgaver.

   Provstiudvalgets kalender