Fredensborg Provstis økonomiske reservepulje

Fredensborg Provstis seks sogne kan ansøge om bevillinger fra de fælles økonomiske midler, der ikke er disponeret i sognenes og provstiets budgetter med efterbevillinger ... også kaldet RESERVEN.