Provstiudvalgets opgaver

Provstiudvalgets opgaver er beskrevet i bekendtgørelse om provstiudvalgenes virksomhed og i lov om folkekirkens økonomi. Hovedpunkterne er, at provstiudvalget godkender kirke- og præstegårdskassernes regnskaber efter foretagen uvildig revision af provstirevisor og godkender kirke- og præstegårdskassernes budgetter. 

Provstiudvalget afholder budgetsamråd for alle menighedsråd i en kommune, hvor der forhandles om en fælles udgiftspolitik og prioritering af større projekter som f.eks. restaureringsopgaver, anskaffelser og bygningsvedligeholdelse.

Provstiudvalget meddeler det samlede beløb for den kirkelige ligning til den kommunale forvaltning. Kirkeskatteprocenten fastsættes af byrådet. Der er det bedst tænkelige samarbejde mellem Hørsholm- og Fredensborg kommuner og Fredensborg provstiudvalg.

Provstiudvalget har tilsyn med at menighedsrådenes administration og forvaltning er i overensstemmelse med gældende love og regler. Provstiudvalget skal udtale sig i sager, hvor menighedsråd ønsker at købe eller sælge ejendom, hvor de ønsker at opføre eller nedrive ejendomme og ved istandsættelses- og ombygningsarbejder, der kræver stiftsøvrighedens godkendelse.

Provstiudvalget holder ved provsten og provstiudvalgets bygningskyndige provstesyn hvert fjerde år over alle kirker og bygninger, som ejes af menighedsrådene.

Provstiudvalgets medlemmer vælges hvert fjerde år af menighedsrådsmedlemmerne i provstiet. Provstiudvalget kan have mellem 4-8 valgte medlemmer, en af provstiets præster samt provsten, der er født medlem. Provsten er forretningsførende medlem.

Forretningsorden for Fredensborg Provstiudvalg

Provstiudvalgets opgaver

Provstiudvalget fra 1. november 2021

 Provstiudvalgets medlemmer

Hans-Henrik Nissen
formand, forretningsfører & provst
Bolbrovej 10 B
2960 Rungsted Kyst
Telefon: 20 99 27 08
hhn@km.dk

Birgitte Høeg Mouritzen
Næstformand
Gl. Strandvej 61
3050 Humlebæk
Telefon: 29 36 87 27
birgitte.mouritzen@gmail.com

Ellen Ladhøj
Violens Kvarter 10
2990 Nivå
Telefon:  20 31 41 54
ellenladhoej@outlook.dk

Susanne Schwartz Askirk
Absalonsvej 11
2990 Nivå
Telefon: 28 86 69 42
askirk@privat.dk

Maria Le Klint
Præsterepræsentant
Tolbodgade 16 st.
1253 København K.
Telefon: 30 85 57 37
lekl@km.dk 

Erik Hellbrandt
Boelsvang 22
2970 Hørsholm
Telefon: 40 17 60 52
eh@km.dk

Hans Mørk Janus
Hulsøvang 1. A
2960 Rungsted Kyst
Telefon: 51 51 10 38
hansmjanus@gmail.com

Jørgen Jørgensen
Fuglemosevænge 15
2970 Hørsholm
Telefon: 40 13 77 69
joergen4joergensen4@gmail.com

Peter Hansen
Frederiksyndestvej 9
3480 Fredensborg
Telefon: 51 22 74 92
peter.hansen2@fasttvnet.dk

Majbrit Schroller
Provstisekretær
Bolbrovej 15
2960 Rungsted Kyst
masc@km.dk