Om Nordsjællands Korskole

Fem sogn i Fredensborg Provsti tilbyder alle børn i Nordsjælland fra 5 år og opefter den allerbedste sangundervisning. Vi ønsker at give børnene mulighed for at lære at udtrykke sig gennem stemmen og få en masse gode oplevelser sammen med andre børn.

Nordsjællands Korskole har i øjeblikket ca. 150 børn og unge, som hver uge fra august til juni måned mødes til korsang. Alle kor har årligt flere koncerter, og vores erfarne korledere skaber et rytmisk, vokalmæssigt og musikalsk samvær med klassisk og moderne repertoire.

Vi lægger vægt på at skabe dygtige kor, men også at finde og motivere sangtalenterne, ligesom vi har stor fokus på at bygge bro mellem de forskellige kor, så det ikke bliver svært at rykke op til næste alderstrin.

Samarbejde og stor opbakning

Vores korledere samarbejder på tværs om indlæringsformer og talentudvikling. I forbindelse med vores fælleskoncerter og årets hyggelige begivenheder i provstiets kirker som Halloween, Jul og Fastelavn bliver alle detaljer planlagt med præster, organister og vores producent. Et samspil på tværs af fagområder og kompetencer – alt sammen for at opnå det bedste musikalske resultat.

Når det gælder arbejdet med børn og sang, så handler det – som så mange fritidsinteresser - om at være i stand til at rekruttere mange og fastholde alle. Først når man er en god flok, klinger musikken rigtigt, som den skal, og glæden ved at optræde for hinanden og et publikum vokser.

Alle vores kor har i øjeblikket opnået den volumen efter stort engagement og vedholdende indsats fra alle involverede parter gennem nu 10 år. Fredensborg Provsti samt menighedsråd og medarbejdere i Asminderød, Karlebo, Humlebæk, Hørsholm og Rungsted sogne har skabt rammerne for denne succes for Nordsjællands Korskole.

 

Daglig ledelse og koordinering

Cille Buch

Korleder Juniorkoret og Ungdomskoret

Henrik Schrøder

Korleder Børnekorene

Jane Dalsgaard

Producent inkl. presse og kommunikation

 

Kontakt

Korskolens formål

Nordsjællands Korskolens formål er...

 • at fremme sangglæden hos børn i alderen fra 6 år og opefter
 • at udbrede kendskabet til den danske sangskat
 • at optimere og fremme det enkelte barns sangevner
 • at fremme det enkelte barns evner til at indgå i en musikalsk sammenhæng
 • at fremme fællesskabet mellem korets medlemmer lokalt og i udveksling med andre kor
 • at fremme kendskabet til og deltagelsen i folkekirkens gudstjenester
 • at skabe et naturligt bindeled mellem den yngre og den ældre generation i menigheden

Korrådet er Korskolens bestyrelse

Korrådet ansætter medarbejdere, står for korets drift og beslutter på de 5 menighedsråds vegne, hvilke nye tiltag, der skal projekteres. Korrådet består af:

 • Provsten
 • 5 menighedsrådsmedlemmer (1 repræsentant fra hvert sogn)
 • 1 af de 5 sognes præster
 • 5 organister (1 repræsentant fra hvert sogn)
 • Korledere
 • Producent
 • Kommunikation

Korenes kontaktpersoner

Korrådets sammensætning

Fredensborg Provsti

 • Provst Hans-Henrik Nissen (formand)
 • Provstisekretær Majbrit Schroller
 • Claus Due (kommunikation og web)

Asminderød/Grønholt Sogn

 • Grethe Romme
 • Keld Nicolaisen (suppleant)
 • Hedda Salomonsen (gejstligt medlem)

Humlebæk Sogn

 • Hans Ole Skovsgård
 • Jette Schmidt (suppleant)
 • Charlotte Ellermann (kontaktpræst)
 • Erik Rølling (organist i Humlebæk kirke)

Hørsholm Sogn

 • Marianne Møller
 • Jens Ring (suppleant)
 • Nina Raunkjær (kontaktpræst)
 • Erik Hildebrandt-Nielsen (organist i Hørsholm kirke)

Karlebo Sogn

 • Ingelise Lorenzen
 • John Selch Andersen (suppleant)
 • Jørgen Jensen Sejergaard (kontaktpræst)
 • Bibi Toft (organist i Karlebo, Nivå og Egedal kirke)

Rungsted Sogn

 • Asbjørn Asbjørnson
 • Alla Lund (suppleant)
 • Hans-Henrik Nissen (provst og formand)
 • Alla Lund (organist i Rungsted kirke)         

Korledere og producent

 • Cille Buch (juniorkor og ungdomskor)
 • Henrik Schrøder (børnekorene)
 • Jane Dalsgaard (producent)
Ophavsret: