Om Nordsjællands Korskole

Alle seks sogne i Fredensborg Provsti tilbyder børn i Nordsjælland fra 5 år og opefter den allerbedste sangundervisning. Vi ønsker at give børnene mulighed for at lære at udtrykke sig gennem stemmen og få en masse gode oplevelser sammen med andre børn.

Nordsjællands Korskole har i øjeblikket ca. 150 børn og unge, som hver uge fra august til juni måned mødes til korsang. Alle kor har årligt flere koncerter, og vores erfarne korledere skaber et rytmisk, vokalmæssigt og musikalsk samvær med klassisk og moderne repertoire.

Vi lægger vægt på at skabe dygtige kor, men også at finde og motivere sangtalenterne, ligesom vi har stor fokus på at bygge bro mellem de forskellige kor, så det ikke bliver svært at rykke op til næste alderstrin.

Samarbejde og stor opbakning

Vores korledere samarbejder på tværs om indlæringsformer og talentudvikling. I forbindelse med vores fælleskoncerter og årets hyggelige begivenheder i provstiets kirker som Halloween, Jul og Fastelavn bliver alle detaljer planlagt med præster, organister og vores producent. Et samspil på tværs af fagområder og kompetencer – alt sammen for at opnå det bedste musikalske resultat.

Når det gælder arbejdet med børn og sang, så handler det – som så mange fritidsinteresser - om at være i stand til at rekruttere mange og fastholde alle. Først når man er en god flok, klinger musikken rigtigt, som den skal, og glæden ved at optræde for hinanden og et publikum vokser.

Alle vores kor har i øjeblikket opnået den volumen efter stort engagement og vedholdende indsats fra alle involverede parter gennem nu 10 år. Fredensborg Provsti samt menighedsråd og medarbejdere i Asminderød, Humlebæk, Hørsholm, Karlebo, Kokkedal og Rungsted sogne har skabt rammerne for denne succes for Nordsjællands Korskole.

 

Fire bobler med nærbilleder af korbørnene

Overordnet musikalsk ansvar

Det overordnede musikalske ansvar på Nordsjællands Korskole har vores inspirerende, helt uundværlige og kreative dirigent Cille Buch.

Cille har været med helt fra stiftelsen af Nordsjællands Korskole i år 2010 og varetager selv opgaven som daglig korleder for både Nordsjællands Juniorkor i Hørsholm og Nordsjællands Ungdomskor, ligesom hun er mentor for vores fire unge Spirekorledere. Derudover er Cille leder af Fredensborg Slotskirkes Pigekor, som har et tæt samarbejde med Korskolen omkring talentudvikling. Læs mere om Cille her.

Daglig ledelse og koordinering

 Teamet bag Nordsjællands Korskole

Korleder Cille Buch

Cille Buch

Korleder Ungdomskoret og Juniorkor, Hørsholm 

Korleder Cille Buch

 Simone Maja Pedersen

Korleder Børnekor og Juniorkor, Kokkedal

Monica Nørgård Stevns

Producent inkl. presse og kommunikation

Korskolens formål

Korpige i nærbillede synger

Nordsjællands Korskolens formål er...

 • at fremme sangglæden hos børn i alderen fra 5 år og opefter
 • at udbrede kendskabet til den danske sangskat
 • at optimere og fremme det enkelte barns sangevner
 • at fremme det enkelte barns evner til at indgå i en musikalsk sammenhæng
 • at fremme fællesskabet mellem korets medlemmer lokalt og i udveksling med andre kor
 • at fremme kendskabet til og deltagelsen i folkekirkens gudstjenester
 • at skabe et naturligt bindeled mellem den yngre og den ældre generation i menigheden

Vedtægter 2022

 

 

Korrådet er Korskolens bestyrelse

Kalender og pen

 

Korrådet ansætter medarbejdere, står for korets drift og beslutter på de seks menighedsråds vegne, hvilke nye tiltag, der skal projekteres. Korrådet består af:

 • Provsten
 • 6 menighedsrådsmedlemmer (1 repræsentant fra hvert sogn)
 • 1 af de 6 sognes præster
 • 6 organister (1 repræsentant fra hvert sogn)
 • Korledere
 • Producent
 • Kommunikation

Korenes kontaktpersoner

 

Korrådets sammensætning

Fredensborg Provsti

 • Provst Hans-Henrik Nissen (formand)
 • Provstisekretær Majbrit Schroller
 • Claus Due (kommunikation og web)

Asminderød/Grønholt Sogn

 • Rikke Bech Hansen (menighedsråd)
 • Mie Sloth (organist)
 • Hedda Salomonsen (kontaktpræst)

Humlebæk Sogn

 • Hanne Nyhegn (menighedsråd)
 • Rasmus Anthonisen (organist)
 • Mona Høeg (kontaktpræst)

Hørsholm Sogn

 • Ulla Hornstrup (menighedsråd)
 • Erik Hildebrandt-Nielsen (organist)
 • Nina Raunkjær (kontaktpræst)

Karlebo Sogn

 • John Selch Andersen (menighedsråd)
 • (organist) - Kommer senere
 • (kontaktpræst)) - Kommer senere

Rungsted Sogn

 • Asbjørn Asbjørnson (menighedsråd)
 • Alla Lund (organist)
 • Hans-Henrik Nissen (kontaktpræst)

Korledere og producent

 • Cille Buch (juniorkor og ungdomskor)
 • Simone Maja Pedersen (børnekor og juniorkor)
 • Monica Nørgård Stevns (producent)