Om Nordsjællands Korskole

Alle seks sogne i Fredensborg Provsti tilbyder børn i Nordsjælland fra 5 år og opefter den allerbedste sangundervisning. Vi ønsker at give børnene mulighed for at lære at udtrykke sig gennem stemmen og få en masse gode oplevelser sammen med andre børn.

Nordsjællands Korskole har i øjeblikket ca. 150 børn og unge, som hver uge fra august til juni måned mødes til korsang. Alle kor har årligt flere koncerter, og vores erfarne korledere skaber et trygt, givende og musikalsk samvær med klassisk og moderne repertoire.

Nordsjællands Korskole vægter tilliden sangerne imellem og det trygge læringsmiljø allerhøjest. Vi oplever, at korsangen og det meningsfulde fællesskab kan skabe trivsel hos børnene, som giver dem personlig styrke. Vi forsøger at facilitere optrædener og korprøver, hvor korene arbejder sammen, da det styrker fællesskabsfølelsen at optræde med de andre kor i korskolen. Man får både lov til at være ’det yngre kor’ som stræber opad og ’det store kor’ som inspirerer og viser vej. Dermed bliver det heller ikke svært at rykke op til næste alderstrin.

Samarbejde og ambition

Nordsjællands Korskole bygger på et bredt samarbejde mellem 6 sogne i Fredensborg Provsti: Asminderød-Grønholt, Humlebæk, Hørsholm, Karlebo, Kokkedal og Rungsted sogne. Gennem stort engagement og vedholdende indsats i mere end 10 år fra alle involverede parter, har menighedsråd og korskolens medarbejdere skabt en succes for Nordsjællands Korskole.

I korskolen tilstræbes et højt musikalsk niveau, hvor der arbejdes med klangdannelse og samklang, kommunikation og fællesskab. Børnene lærer at lytte sammen og introduceres hurtigt til flerstemmighed, samt musikteori afstemt i de forskellige aldersgrupper. I begyndelsen introduceres solfege, som senere omsættes til nodelæsning og hørelære.

Kendskab til noder og teori understøtter det enkelte barns forståelse af musik og vil hjælpe indlæringen af nye sange.

Endelig tilstræbes et stabilt og roligt læringsmiljø. Det har stor prioritet, at der er ro til at lære i korene. Sammenhold prioriteres højt og der arbejdes med et forpligtende og meningsfuldt fællesskab.

Man har balancen for øje i, at det er børn man har med at gøre. I de mindste kor, er det især vigtigt ikke at presse for meget igennem, men stadig have udfordringer at arbejde hen imod. De gode oplevelser med at optræde, giver både korene og de enkelte sangere selvtillid.

 

Fire bobler med nærbilleder af korbørnene

Overordnet musikalsk ansvar

Det overordnede musikalske ansvar på Nordsjællands Korskole har vores inspirerende, helt uundværlige og kreative dirigent Cille Buch.

Cille har været med helt fra stiftelsen af Nordsjællands Korskole i år 2010 og varetager selv opgaven som daglig korleder for både Nordsjællands Juniorkor i Hørsholm og Nordsjællands Ungdomskor, ligesom hun er mentor for vores fire unge Spirekorledere. Derudover er Cille leder af Fredensborg Slotskirkes Pigekor, som har et tæt samarbejde med Korskolen omkring talentudvikling. Læs mere om Cille her.

 

Daglig ledelse og koordinering

 Teamet bag Nordsjællands Korskole

Korleder Cille Buch

Cille Buch

Korleder Ungdomskoret og Juniorkor, Hørsholm 

Korleder Cille Buch

 Simone Maja Pedersen

Korleder Børnekor og Juniorkor, Kokkedal

Monica Nørgård Stevns

Producent inkl. presse og kommunikation

Korskolens formål

Korpige i nærbillede synger

Nordsjællands Korskolens formål er...

 • at fremme sangglæden hos børn i alderen fra 5 år og opefter
 • at udbrede kendskabet til den danske sangskat
 • at optimere og fremme det enkelte barns sangevner
 • at fremme det enkelte barns evner til at indgå i en musikalsk sammenhæng
 • at fremme fællesskabet mellem korets medlemmer lokalt og i udveksling med andre kor
 • at fremme kendskabet til og deltagelsen i folkekirkens gudstjenester
 • at skabe et naturligt bindeled mellem den yngre og den ældre generation i menigheden

Vedtægter 2022

 

 

Korrådet er Korskolens bestyrelse

Kalender og pen

 

Korrådet ansætter medarbejdere, står for korets drift og beslutter på de seks menighedsråds vegne, hvilke nye tiltag, der skal projekteres. Korrådet består af:

 • Provsten
 • 6 menighedsrådsmedlemmer (1 repræsentant fra hvert sogn)
 • 1 af de 6 sognes præster
 • 6 organister (1 repræsentant fra hvert sogn)
 • Korledere
 • Producent
 • Kommunikation

Korenes kontaktpersoner

 

Korrådets sammensætning

Fredensborg Provsti

 • Provst Hans-Henrik Nissen (formand)
 • Provstisekretær Majbrit Schroller
 • Claus Due (kommunikation og web)

Asminderød/Grønholt Sogn

 • Rikke Bech Hansen (menighedsråd)
 • Mie Sloth (organist)
 • Hedda Salomonsen (kontaktpræst)

Humlebæk Sogn

 • Hanne Nyhegn (menighedsråd)
 • Rasmus Anthonisen (organist)
 • Mona Høeg (kontaktpræst)

Hørsholm Sogn

 • Ulla Hornstrup (menighedsråd)
 • Erik Hildebrandt-Nielsen (organist)
 • Nina Raunkjær (kontaktpræst)

Karlebo Sogn

 • John Selch Andersen (menighedsråd)
 • (organist) - Kommer senere
 • (kontaktpræst)) - Kommer senere

Rungsted Sogn

 • Asbjørn Asbjørnson (menighedsråd)
 • Alla Lund (organist)
 • Hans-Henrik Nissen (kontaktpræst)

Korledere og producent

 • Cille Buch (juniorkor og ungdomskor)
 • Simone Maja Pedersen (børnekor og juniorkor)
 • Monica Nørgård Stevns (producent)