Nordsjællands Juniorkor

Nordsjællands Juniorkor er for piger og drenge fra 3. - 6. klasse, der ønsker at lære at synge og optræde sammen med andre. Det kræver ingen forkundskaber at deltage i vores to Juniorkor i hhv. Hørsholm og Kokkedal, og du behøver ikke at have sunget i Børnekoret for at deltage.

I Juniorkoret lærer du:

  • at synge rent sammen med andre
  • at udvikle sin stemme på en sund og udfordrende måde
  • node- og rytmelære samt solfege-sang
  • at følge en dirigent
  • flerstemmig sang
  • blandet repertoire af både klassisk/rytmisk, kirkelig/verdslig musik.

Vi oplever i øjeblikket stor søgning til Juniorkoret. I dag er vi over 50 sangere i Juniorkoret, og det er fortsat mange, som vil synge hos os. Derfor har vi gjort plads til mange flere ved at oprette et NYT Juniorkor i de dejlige lokaler i Kokkedal Kirke.

Juniorkorene i både Kokkedal og Hørsholm synger både klassiske og moderne sange. De lærer kendte salmer og synger flerstemmigt. Ved de ugentlige korprøver er der både plads til at koncentrere sig om at lære nye sange, at have det sjovt med indlæringen og at repetere de sange som sangerne elsker.

Vores to Juniorkor vil optræde sammen og hver for sig ved koncerter og have korprøver sammen ind imellem – og vores to dygtige korledere vil jævnligt følges hinandens arbejde.

Juniorkorene optræder ved børne- og familiegudstjenester i provstiets kirker i forbindelse med fx Halloween, julekoncerter, forårskoncerter og sommerkoncerter.

Et springbræt til flere kor

Fra 6. klasse kan man søge ind i Nordsjællands Ungdomskor, som er en overbygning til Nordsjællands Juniorkor. Hertil er der en lille optagelsesprøve.  Læs mere om Nordsjællands Ungdomskor.

Fra 8. klasse, eller når man når det rette niveau, kan man søge optagelse i Fredensborg Slotskirkes Pigekor, hvis man har lyst til det. Læs mere om Fredensborg Slotskirkes Pigekor  eller check Pigekorets facebook.

Korleder Nordsjællands Juniorkor, Hørsholm

Det overordnede musikalske ansvar på Nordsjællands Korskole har vores inspirerende og kreative dirigent Cille Buch, som selv varetager opgaven som daglig korleder for både Nordsjællands Juniorkor i Hørsholm og Nordsjællands Ungdomskor. Derudover er hun dirigent for Fredensborg Slotskirkes Pigekor, som har et tæt samarbejde med Korskolen omkring talentudvikling.

Cille Buch er solistuddannet operasanger og sangpædagog fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i 2011. Hun arbejder som sangunderviser og coach for andre dirigenter og kor, men kan også selv opleves i operaproduktioner og koncerter rundt omkring i Danmark.

I alle Cilles kor er fokus, at det skal være trygt og sjovt at gå til kor, men der stilles også krav til koncentration og mødedisciplin. Alle fire værdier, som er vigtige, både når man skal optræde for hinanden og et publikum.

Som underviser arbejder Cille meget kropsligt og har den holdning, at man først lærer sin stemme at kende ved at afprøve dens grænser og turde slippe den fri. Hun siger: ”Mange børn tror fejlagtigt, at man skal ”pusse-nusse-synge”, når man synger i kor. Det mener jeg ikke. At synge i kor kræver disciplin og kontrol, men det kræver også vildskab, mod og tillid. Tillid til, at det er OK at synge forkert, at stemmen er smuk nok, og at man er god nok til at bruge sine ører og fortælle fede historier med musik. Det er mit job at give både børn og unge den tillid og mod. Et job jeg ELSKER!!”

Udover sine roller i Nordsjællands Korskole er Cille medejer af musikteateret SaltoMortale, der producerer klassiske musikforestillinger for børn samt leder af et nystiftet kor med tidligere pigekorssangere, Vokalensemblet Suona, tilhørende Helsingør Stift.

 

Cille Buch
Telefon: 6029 3860

fredensborgkor@hotmail.com

Korleder Nordsjællands Juniorkor, Kokkedal

Som ansvarlig korleder for vores nyoprettede Juniorkor i Kokkedal arbejder Simone Maja Pedersen med at guide og udvikle børnenes stemmer, så de unge sangere forstår deres egen vigtige rolle i koret.

Simone har en kandidatuddannelse i rytmisk sang med pædagogik og korledelse fra Det Jyske Musikkonservatorium og har arbejdet som korleder for børn og voksne siden hun var ganske ung. Vores små sangere og forældre vil opleve en veluddannet ildsjæl med bred erfaring. Et treårigt efteruddannelsesforløb i sangpædagogik hos Anne Rosing, erfaring fra spændende scenekunstprojekter i Danmark og udlandet, ligesom fem år ”backstage” på DR Korskolen med ansvar for sæsonplanlægning, forældrekontakt og produktionsstøtte bevidner dette.

Simone siger selv: ”Mit hjerte har altid banket for arbejdet med stemmer, og jeg startede som korleder for børnekor, da jeg var 19 år gammel. Som underviser har jeg lyst til at fremhæve og fremelske alt det, sangerne er gode til og får glæde af. Jeg har lyst til at lege sangteknik ind via kropsligt arbejde, og jeg gør alt, hvad jeg kan, for at gøre korprøverne alsidige og spændende.”

Simone bor i Hvidovre med sin mand og to børn. Ved siden af jobbet som korleder for børnekorene i Asminderød og Egedal samt Juniorkoret i Kokkedal arbejder hun freelance som sanger og sangpædagog, og laver jævnligt workshops med kor i hele landet. Læs evt. mere på www.simonemaja.dk

Simone Maja Pedersen
7179 4222

korleder@simonemaja.dk

Børneattest

Der indhentes børneattest for alle medarbejdere tilknyttet korskolen samt frivillige med fast kontakt med børnene.

Nordsjællands Juniorkor, lidt om det praktiske

Øvetidspunkt og sted

Hørsholm Sognegård, Barakstien 2, Hørsholm - Torsdage kl. 16.30 - 18.00.

Kokkedal Kirke, Højmose Vænge 2, Hørsholm – Onsdage kl. 16:30 – 18:00.

På begge destinationer har vi rigtig gode, store og smukke forhold at øve os i. Ved hver korprøve serveres der serveres saft, snack og frugt i pausen.

Korprøver afholdes hver uge på ovenstående adresser, men flere gange årligt samles begge kor til fælleskoncerter enten som ét samlet Juniorkor eller med de øvrige kor i Nordsjællands Korskole og Fredensborg Slotskirkes Pigekor.

Alle aktiviteter findes på Holdsport

Det er meget simpelt at følge med! Alle datoer for korprøver (øvedage) og koncerter bliver løbende opdateret på Holdsport af jeres korleder. Primo august modtager du en invitation til at følge dit barns koraktiviteter på Holdsport. Det er vigtigt, at du accepterer den, hvis du ikke vil miste vigtige beskeder. På Holdsport bedes du også melde afbud, hvis dit barn ikke kan komme.

Mødepligt

Der er mødepligt til såvel korprøver som koncerter/optrædener, og børnene bedes møde til korprøver/optrædener i så god tid, at de er klar, når prøven begynder. Vi anbefaler, at børnene har spist et let måltid mad forinden.

Mød gerne op 10 minutter før korprøven, så børn (og forældre) når at lære hinanden lidt at kende og være lidt sammen inden. Det skaber nye venskaber og giver i sidste ende et behageligt læringsmiljø.

Afbud og sygdom

Eventuelle afbud til korets aktiviteter skal gives i så god tid som muligt og kan normalt kun gives af barnets forældre til korlederen via Holdsport eller pr. telefon. Det er derfor ikke muligt at sende et afbud via et andet kormedlem.

Udmeldelse

Udmeldelse sker automatisk ved sæsonafslutning. Tilmelding skal fornys ved næste sæson. Udmeldelsen midt i sæsonen skal ske skriftligt pr. mail eller brev fra én af barnets forældre og kan ikke ske pr. sms.

Korlederen kan træffe beslutning om at udmelde et barn, hvis barnet ikke møder til korprøver og optrædener eller forstyrrer undervisningen for de andre sangere.

Fotografering og videooptagelser

Når du tilmelder dit barn, bliver du bedt om at acceptere, at Nordsjællands Korskole må fotografere og videooptage dit barn.

Optagelserne bruges både som korledernes arbejdsredskab ifm den pædagiske og musiske forberedelse/evaluering og eksternt til udbredelse af korskolens arbejde, så flere får lyst til at synge med os. Optagelserne kan finde sted, når som helst – dvs. uden varsel.

Det ligger i korskolens ”dna”, at vi optræder enten ved (fysiske) koncerter – eller virtuelt. Når man tilmelder sig til kor, regner vi med, at dit barn har både lyst - og lov - til det.

Nordsjællands Korskole er naturligvis indstillet på at tage individuelle hensyn i særlige tilfælde, hvor en familie har politibeskyttelse e.lign.

Korskolens Facebook

Gå endelig ind og FØLG, DEL, LIKE og KOMMENTER Korskolens løbende aktiviteter og historier på vores facebook-side: Nordsjællands Korskole.  Hvis I har taget et supergodt foto fra et arrangement eller korprøve, send det til pr-fredensborgkor@hotmail.com