Nordsjællands Ungdomskor

Nordsjællands Ungdomskor er et tilbud for piger og drenge fra 6. - 9. klasse, der ønsker at lære at optræde, synge i kor og få lov til at udvikle deres stemmer som korsangere, men bestemt også som solister.

Koret vokser i øjeblikket, så nu er vi 35 sangere i Ungdomskoret, som har mange sjove opgaver. Fx synger koret ofte sammen med Fredensborg Slotskirkes Pigekor ved gudstjenester og koncerter i Fredensborg Provstis kirker, men koret optræder også selv i private anledninger, på offentlige steder og på plejehjem ved juletid, hvor de gør stor lykke.

I  Ungdomskoret arbejder vi med:

  • Stemmetræning
  • Tekstudtale
  • Noder og rytmer
  • Klang
  • Flerstemmighed
  • Solistiske indslag
  • Blandet repertoire af klassisk/rytmisk og kirkelig/verdslig musik.

For at synge i Nordsjællands Ungdomskor skal man bestå en optagelsesprøve, og det forventes, at man som udgangspunkt kan deltage i alle korprøver, ekstra øvedage og koncerter, da dette er udgangspunkt for korets høje standard, og hvis man har lyst den senere optagelse i Fredensborg Slotskirkes Pigekor. Oprykning til pigekoret kan ske fra 8. klasse. I særlige tilfælde fra 7. klasse.

Kort om optagelsesprøven

Alle kan søge om optagelse i Nordsjællands Ungdomskor! Du skal bestemt ikke have sunget i kor før. Det allervigtigste er, at du har lyst til at synge og være sammen med andre unge, som elsker musik og sang, som du gør.

Når vi beder dig om at komme til optagelsesprøve, er det fordi vores dirigent gerne vil tale med dig om dine tanker om at synge i kor og lære din stemme at kende.

Det er vigtigt, når du kommer til optagelsesprøven, at du har forberedt 2 vers udenad af en selvvalgt dansk sang (ikke en popsang) og øvet dig rigtig godt på 1. vers af I østen stiger solen op. Hvis du ønsker at søge om optagelse, bedes du skrive en mail til Cille Buch fredensborgkor@hotmail.com , så finder I sammen et godt tidspunkt at mødes.

Korleder Nordsjællands Ungdomskor

Nordsjællands Korskole leder Cille Buch underviser

Det overordnede musikalske ansvar på Nordsjællands Korskole har vores inspirerende og kreative dirigent Cille Buch, som selv varetager opgaven som daglig korleder for både Nordsjællands Juniorkor i Hørsholm og Nordsjællands Ungdomskor. Derudover er hun dirigent for Fredensborg Slotskirkes Pigekor, som har et tæt samarbejde med Korskolen omkring talentudvikling.

Cille Buch er solistuddannet operasanger og sangpædagog fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i 2011. Hun arbejder som sangunderviser og coach for andre dirigenter og kor, men kan også selv opleves i operaproduktioner og koncerter rundt omkring i Danmark.

I alle Cilles kor er fokus, at det skal være trygt og sjovt at gå til kor, men der stilles også krav til koncentration og mødedisciplin. Alle fire værdier, som er vigtige, både når man skal optræde for hinanden og et publikum.

Som underviser arbejder Cille meget kropsligt og har den holdning, at man først lærer sin stemme at kende ved at afprøve dens grænser og turde slippe den fri. Hun siger: ”Mange børn tror fejlagtigt, at man skal ”pusse-nusse-synge”, når man synger i kor. Det mener jeg ikke. At synge i kor kræver disciplin og kontrol, men det kræver også vildskab, mod og tillid. Tillid til, at det er OK at synge forkert, at stemmen er smuk nok, og at man er god nok til at bruge sine ører og fortælle fede historier med musik. Det er mit job at give både børn og unge den tillid og mod. Et job jeg ELSKER!!”

Udover sine roller i Nordsjællands Korskole er Cille medejer af musikteateret SaltoMortale, der producerer klassiske musikforestillinger for børn samt leder af et nystiftet kor med tidligere pigekorssangere, Vokalensemblet Suona, tilhørende Helsingør Stift.

Cille Buch
Telefon: 6029 3860

fredensborgkor@hotmail.com

 

Børneattest

Der indhentes børneattest for alle medarbejdere tilknyttet korskolen samt frivillige med fast kontakt med børnene.

Nordsjællands Ungdomskor, lidt om det praktiske

Øvetidspunkt og sted

Hørsholm KIrkes Sognegård, Barakstien 2, Hørsholm, Torsdage kl. 18:15 – 20:00. Ved hver korprøve arrangeres lidt at drikke og et stykke frugt i pausen.

Vigtige datoer

Alle datoer – både for korprøver, koncerter og deltagelse i gudstjenester - vil i god tid og løbende blive opdateret i programmet Holdsport, således at sangere og forældre altid kan holde sig orienteret og planlægge herefter.

Mødepligt

Når man synger i Nordsjællands Ungdomskor er der mødepligt. Det skyldes to ting: For det første: De andre kormedlemmer regner med dig - og din stemme. Alle stemmer er vigtige, når vi skal optræde – det er ikke anderledes end i holdsport. For det andet: Hvis du planlægger i 8. klasse at gå til optagelsesprøve i Fredensborg Slotskirkes Pigekor, så er det vigtigt, at du har fulgt sangskolen/uddannelsen i Ungdomskoret.

Det lyder meget stramt, ikke! – men når du først er begyndt til kor, så vil du opleve, at vi naturligvis også tager hensyn til vigtige familieplaner og større skoleafleveringer – og så håber vi, at du bliver så glad for at være en del af koret, at du altid har lyst til at være med.

Udmeldelse

Udmeldelse sker automatisk ved sæsonafslutning, og tilmelding skal fornys ved næste sæson. Udmeldelsen midt i sæsonen skal ske skriftligt pr. mail eller brev fra én af sangerens forældre og kan ikke ske pr. sms.

Korlederen kan træffe beslutning om at udmelde et medlem, hvis vedkommende ikke møder til korprøver og optrædener eller forstyrrer undervisningen for de andre sangere.

Håndbog

Når man er optaget i Nordsjællands Ungdomskor, får man udleveret en håndbog med alle øvrige praktiske informationer. Her står bl.a. lidt om repertoire, uniformer, forberedelse, stemmeinddeling etc. etc.

Fotografering og videooptagelser

Når du tilmelder dit barn, bliver du bedt om at acceptere, at Nordsjællands Korskole må fotografere og videooptage dit barn.

Optagelserne bruges både som korledernes arbejdsredskab ifm den pædagiske og musiske forberedelse/evaluering og eksternt til udbredelse af korskolens arbejde, så flere får lyst til at synge med os. Optagelserne kan finde sted, når som helst – dvs. uden varsel.

Det ligger i korskolens ”dna”, at vi optræder enten ved (fysiske) koncerter – eller virtuelt. Når man tilmelder sig til kor, regner vi med, at dit barn har både lyst - og lov - til det.

Nordsjællands Korskole er naturligvis indstillet på at tage individuelle hensyn i særlige tilfælde, hvor en familie har politibeskyttelse e.lign.

Korskolens Facebook

Gå endelig ind og FØLG, DEL, LIKE og KOMMENTER Korskolens løbende aktiviteter og historier på vores facebook-side: Nordsjællands Korskole. Hvis I har taget et supergodt foto fra et arrangement eller korprøve, send det til pr-fredensborgkor@hotmail.com

 

Facebook