Nordsjællands Børnekor

Nordsjællands Børnekor er for alle piger og drenge fra 1. - 2. klasse.

Kor er sang, dans og glæde! Det er en chance for at få nye venner. Vi hygger os, og samtidigt bliver man god til at optræde, til at læse noder og til at synge rent.

Kor bliver aldrig kedeligt; der sker noget nyt hele tiden, og der er smil hele vejen rundt. Kom og vær med og lær en masse godt!

Børnekoret er delt op i to lokale afdelinger: Asminderød Sognegård og Egedal Kirke. Begge meget velegnede lokaler og så bliver børnene forkælet af de bedste kirketjenere og frivillige ”korhyrder”. Når korene optræder, bliver de til et dejligt stort kor. Det kan være til en koncert eller til en familiegudstjeneste. Nogle gange er vi med til store korstævner.

Der er ingen optagelseskrav eller forventning om sangerfaring. 

Korleder Nordsjællands Børnekor

Som ansvarlig korleder for vores to skønne børnekor i Nordsjællands Korskole arbejder Simone Maja Pedersen med at guide og udvikle børnenes stemmer, så de helt unge sangere forstår deres egen vigtige rolle i koret.

Børnekorene synger både klassiske og moderne sange, de lærer kendte salmer og sjove børneviser. Ved de ugentlige korprøver er der både plads til at koncentrere sig om at lære nye sange, at grine imens vi finder på sjover fagter til sangene, og at repetere de sange som børnene elsker.

Simone har en kandidatuddannelse i rytmisk sang med pædagogik og korledelse fra Det Jyske Musikkonservatorium og har arbejdet som korleder for børn og voksne siden hun var ganske ung. Vores små sangere og forældre vil opleve en veluddannet ildsjæl med bred erfaring. Et treårigt efteruddannelsesforløb i sangpædagogik hos Anne Rosing, erfaring fra spændende scenekunstprojekter i Danmark og udlandet, ligesom fem år ”backstage” på DR Korskolen med ansvar for sæsonplanlægning, forældrekontakt og produktionsstøtte bevidner dette.

Simone siger selv: ”Mit hjerte har altid banket for arbejdet med stemmer, og jeg startede som korleder for børnekor, da jeg var 19 år gammel. Som underviser har jeg lyst til at fremhæve og fremelske alt det, sangerne er gode til og får glæde af. Jeg har lyst til at lege sangteknik ind via kropsligt arbejde, og jeg gør alt, hvad jeg kan, for at gøre korprøverne alsidige og spændende.”

Simone bor i Hvidovre med sin mand og to børn. Ved siden af jobbet som korleder for børnekorene i Asminderød og Egedal samt Juniorkoret i Kokkedal arbejder hun freelance som sanger og sangpædagog, og laver jævnligt workshops med kor i hele landet. Læs evt. mere på www.simonemaja.dk

Korleder Simone Maja Pedersen
7179 4222

korleder@simonemaja.dk

 

Børneattest

Der indhentes børneattest for alle medarbejdere tilknyttet korskolen samt frivillige med fast kontakt med børnene.

Nordsjællands Børnekor, lidt om det praktiske

Øvetidspunkt og sted

Asminderød:  Asminderød Sognegård, Asminderødgade 48, Fredensborg

Karlebo:  Egedal Kirke, Egedalsvej 3, Kokkedal

Korprøver afholdes hver uge på ovenstående adresser, men flere gange årligt samles begge kor til fælleskoncerter enten som ét samlet Børnekor eller med de øvrige kor i Nordsjællands Korskole og Fredensborg Slotskirkes Pigekor.

Hver korprøve afsluttes med en lille forfriskning begge steder .

Alle aktiviteter findes på Holdsport

Det er meget simpelt at følge med! Alle datoer for korprøver (øvedage) og koncerter bliver løbende opdateret på Holdsport af jeres korleder. Primo august modtager du en invitation til at følge dit barns koraktiviteter på Holdsport. Det er vigtigt, at du accepterer den, hvis du ikke vil miste vigtige beskeder. På Holdsport bedes du også melde afbud, hvis dit barn ikke kan komme.

Mødepligt

Der er mødepligt til såvel korprøver som koncerter/optrædener, og børnene bedes møde til korprøver/optrædener i så god tid, at de er klar, når prøven begynder. Vi anbefaler, at børnene har spist et let måltid mad forinden.

Mød gerne op 10 minutter før korprøven, så børn (og forældre) når at lære hinanden lidt at kende og være lidt sammen inden. Det skaber nye venskaber og giver i sidste ende et behageligt læringsmiljø.

Afbud og sygdom

Eventuelle afbud til korets aktiviteter skal gives i så god tid som muligt og kan normalt kun gives af barnets forældre til korlederen via Holdsport eller pr. telefon. Det er derfor ikke muligt at sende et afbud via et andet kormedlem.

Udmeldelse

Udmeldelse sker automatisk ved sæsonafslutning. Tilmelding skal fornys ved næste sæson. Udmeldelsen midt i sæsonen skal ske skriftligt pr. mail eller brev fra én af barnets forældre og kan ikke ske pr. sms.

Korlederen kan træffe beslutning om at udmelde et barn, hvis barnet ikke møder til korprøver og optrædener eller forstyrrer undervisningen for de andre sangere.

Videre til Juniorkoret og Ungdomskoret

Når du begynder i 3. klasse, er du velkommen til at rykke op i ét af Nordsjællands Juniorkor i Kokkedal eller Hørsholm. Der er ikke optagelsesprøve, men de glæder sig altid til at få flere medlemmer.

Fra 6. klasse kan du søge ind i Nordsjællands Ungdomskor. Her skal du til en lille optagelsesprøve, men hvis du både har sunget i Børnekoret og/eller Juniorkoret, er du vist klar til at synge i Ungdomskoret også!

Fotografering og videooptagelser

Når du tilmelder dit barn, bliver du bedt om at acceptere, at Nordsjællands Korskole må fotografere og videooptage dit barn.

Optagelserne bruges både som korledernes arbejdsredskab ifm den pædagiske og musiske forberedelse/evaluering og eksternt til udbredelse af korskolens arbejde, så flere får lyst til at synge med os. Optagelserne kan finde sted, når som helst – dvs. uden varsel.

Det ligger i korskolens ”dna”, at vi optræder enten ved (fysiske) koncerter – eller virtuelt. Når man tilmelder sig til kor, regner vi med, at dit barn har både lyst - og lov - til det.

Nordsjællands Korskole er naturligvis indstillet på at tage individuelle hensyn i særlige tilfælde, hvor en familie har politibeskyttelse e.lign.

Korskolens Facebook

Gå endelig ind og FØLG, DEL, LIKE og KOMMENTER Korskolens løbende aktiviteter og historier på vores facebook-side: Nordsjællands Korskole.  Hvis I har taget et supergodt foto fra et arrangement eller korprøve, send det til pr-fredensborgkor@hotmail.com.